Psychosociale begeleiding en coachingstrajecten

Met aandacht en betrokkenheid loop ik een stukje mee op een deel van je levenspad - daarna
vervolg je zelf je weg...

Soms weet je even niet hoe je verder moet...

Je baan staat op de tocht, je bent werkloos en het lukt maar niet een andere baan te vinden, het botert niet met een collega, een geliefde of jijzelf wordt ernstig ziek, een dierbare overlijdt, je loopt vast in een relatie, een van je kinderen raakt in de problemen of je bent uitgeput door de zorg voor een hulpbehoevende ouder. Dan weet je soms niet hoe je verder moet... Je hebt behoefte aan een luisterend oor en een luisterend hart. Behoefte aan aandacht en tijd voor wat jou bezighoudt. Meestal zijn een paar gesprekken voldoende om je eigen kracht te (her)vinden en de draad van je leven weer op te pakken. In andere gevallen kan een langer begeleidings- of coachingstraject inzicht en uitzicht bieden.

weg-langs-bomen.jpg'Alleen wat onder het lopen is bedacht, heeft waarde' | Friedrich Wilhelm Nietzsche (1844-1900)


Kennismakingsgesprek en consult

Wilt u graag eerst persoonlijk komen kennismaken? U bent van harte welkom voor kosteloze en vrijblijvende kennismaking van een half uur. Een goede 'klik' is de basis voor een succesvolle begeleiding. Om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek of een eerste consult kunt u telefonisch contact opnemen of het formulier op de contactpagina invullen en versturen. Besluit u tot een begeleidingstraject, dan vindt een uitgebreid intakegesprek plaats, gevolgd door een aantal begeleidingsgesprekken. De duur van het begeleidingstraject wordt gaandeweg duidelijk en wordt altijd in onderling overleg bepaald.

Tuinhuisgesprekken en wandelcoaching

Ik bied ook Tuinhuisgesprekken aan. Begeleiding in de rust van de natuur, met vrij uitzicht over de weilanden, bevolkt door koeien, schapen, vogels, hazen en ooievaars! Ook wandelcoaching behoort tot de mogelijkheden.

Telefonisch consult, consult per e-mail en Skype

Heeft u behoefte aan een kort consult of verblijft u tijdelijk in het buitenland, dan bied ik de mogelijkheid voor een telefonisch consult, een consult per e-mail of via Skype aan.

Integrale werkwijze

De problemen en knelpunten waarmee iedereen in zijn of haar leven geconfronteerd kan worden, benader ik vanuit een integrale visie. Dat wil zeggen dat ik tijdens de begeleiding verschillende methoden en therapieën combineer, er steeds van uitgaand van wat bij de cliënt past. Vooral de cliëntgerichte benadering van Carl Rogers, de positieve psychologie van Martin Seligman, de analytische psychologie van Carl Jung en de oplossingsgerichte therapie van Insoo Kim Berg spreken mij bijzonder aan. In eerste instantie maak ik gebruik van gesprekstherapie. Daarnaast pas ik verschillende werkvormen vanuit de Analytische Tekentherapie, Systeemtherapie, NLP en Gestalt-therapie toe, zoals onder meer tekenopdrachten, familie- of situatieopstellingen met Duplo-poppetjes en het genogram. De Yucel-methode 'Bouwen aan herstel' gebruik ik om het evenwicht tussen draaglast en draagkracht inzichtelijk te maken en te herstellen. Verder maak ik gebruik van bewustwordingsoefeningen, schrijfopdrachten, visualisaties en andere creatieve opdrachten. Ook uit de oplossingsgerichte- en provocatieve therapieën heb ik bepaalde onderdelen in mijn begeleiding opgenomen.

Een begeleidingsconsult bestaat over het algemeen uit de combinatie van een gesprek over wat de cliënt op dat moment bezighoudt en een van de hierboven genoemde werkvormen.

Doel

Doel van de begeleiding is door middel van de integrale werkvormen bewustwording van de knelpunten en belemmeringen tot stand te brengen. Die bewustwording verschaft de cliënt inzicht en uitzicht. Vandaaruit kan de cliënt zelf actief stappen (leren) zetten om de regie over zijn of haar leven (weer) in eigen hand te nemen.

Specialisaties

  • afstammings- en identiteitsvragen (donorkinderen, adoptiekinderen, afstandskinderen en hun ouders)
  • begeleiding zoektocht naar biologische ouders
  • begeleiding van ouders en (volwassen) kinderen in het proces van onthulling van een donorgeheim
  • persoonlijke ontwikkeling (hervinden en versterken zelfbeeld, zelfrespect, zelfvertrouwen, onafhankelijkheid en autonomie)
  • rouw- en verliesverwerking

Begeleiding bij afstammingsvragen (donorkinderen, adoptiekinderen en ouders)

Naast reguliere psychosociale begeleiding en coaching, heb ik mij gespecialiseerd in counseling en coaching van mensen die (identiteits)problemen ervaren omdat zij hun biologische ouder(s) niet kennen.

Ik geef begeleiding bij de gevoelde onzekerheden en belemmeringen en bij de beslissing al dan niet te gaan zoeken naar de ouder(s), alsook bij de zoektocht zelf. Het gaat hierbij om (jeugdige en inmiddels volwassen) donorkinderen, adoptiekinderen, afstandskinderen en vondelingen. Ook de ouders van deze kinderen kunnen begeleid worden. Wanneer de kans op het vinden van biologische ouders nagenoeg is uitgesloten, is de begeleiding gericht op aanvaarden daarvan en op het zoeken naar een eigen identiteit en innerlijke kracht.

Donorgeheim (onthullen)

Sommige ouders van inmiddels volwassen kinderen hebben – om hen moverende redenen – tientallen jaren voor hun kind(eren) geheimgehouden dat de verwekking heeft plaatsgevonden met behulp van (onbekend) donorzaad.

Het onthullen van dit geheim leidt tot emotionele bevrijding van de ouders en brengt tegelijkertijd emotionele verwarring bij hun kind(eren) teweeg. Daarom is het proces naar het moment van onthulling gebaat bij een zorgvuldige begeleiding van de ouders. Ik begeleid hen bij het fijnmazig complex van (soms tegenstrijdige) gevoelens dat hierbij optreedt.

Na de onthulling verandert de relatie tussen de ouders en de kinderen. Er begint een proces van herschikking en herbezinning van de verhoudingen. Dit proces vraagt tijd en respect voor elkaars gevoelens en standpunten. Ook hierbij geef ik begeleiding, zowel voor de ouders als voor de kinderen.

De ervaring leert dat het proces van openbaarmaking geen gemakkelijke weg is, die evenwel in de meeste gevallen leidt tot een zuiverder relatie tussen ouders en kind(eren). Na verloop van tijd worden de nieuwe verhoudingen door alle betrokkenen als bevrijdend ervaren. 

De unieke combinatie van mijn professionele opleiding en mijn persoonlijke zoektocht maakt dat ik mij zeer gemakkelijk kan inleven in de gevoelens en onzekerheden van iemand die zijn biologische ouder(s) niet kent. De complexiteit van deze gevoelens heb ik beschreven in mijn boek 'Schatgraven in de kelder van tante D.| zoektocht naar de onbekende biologische ouder'.

Een familie is een systeem, van vele generaties. Wat er met één individu in het familiesysteem gebeurt, of gebeurd is, heeft altijd effect op de volgende generaties. Gedane zaken nemen geen keer, maar mensen kunnen wel hun eigen pijn helen en daarmee een nieuw evenwicht brengen in het gehele familiesysteem. Ik werk in mijn praktijk met familieopstellingen op tafel, met Duplo-poppetjes. Dat maakt het mogelijk om één op één een familieopstelling maken, zonder dat je daar andere mensen bij nodig hebt. Er ontstaat een 'tableau vivant'. Bij het schuiven met de poppetjes komen ver weggestopte, onbewuste gevoelens boven, waardoor een verhelderend inzicht en begrip in je eigen gedrag en de herkomst ervan ontstaat. 

 

 

Voorbeelden van een Duplo-opstelling

 

201103-01-sonja-koster-foto-bij-artikel-.jpg

De een is onderdanig aan de ander

  

201103-01-sonja-koster-foto-bij-artikel-.jpg

Kind ligt letterlijk en figuurlijk op z'n gat (krijgt onvoldoende aandacht, wordt niet gezien)

 

201103-01-sonja-koster-foto-bij-artikel-.jpgTiraniek gezinshoofd

 
Foto's © Jasper Masthoff 

Familieverhalenspel

familieverhalenspel-van-judith-limahelu-logo.jpgHet Familieverhalenspel is ontworpen, ontwikkeld en in eigen beheer uitgegeven door Judith Limahelu. Judith is transcultureel familietherapeut, waarbij ze zich richt op de familiegeschiedenis, de cultuur en de context waar de persoon vandaan komt.

Het Familieverhalenspel wordt gespeeld met familie of vrienden, maar kan ook professioneel ingezet worden voor therapeutische behandelingen, zowel in één op één consulten als in groepen, zoals intervisie of supervisiebijeenkomsten. Het spel gaat over trots, rijkdom, wijsheid en is gericht op de familiegeschiedenis, de cultuur en de context waar je vandaan komt.

Ik gebruik het Familieverhalen spel graag om op een prettige en ontspannen manier tot verdiepende en verhelderende inzichten over iemands afkomst en familiesysteem te komen.

 

Reacties van cliënten

GL, man (1950) 

‘We wilden zo goed mogelijk voorbereid zijn voor het moment waarop wij onze kinderen na 30 jaar zouden vertellen dat ze donorkinderen zijn. Na op een dood spoor te zijn beland op zoek naar informatie via de kliniek en internet, waren we verheugd om uiteindelijk een enig contactpunt te hebben gevonden: Maureen Davis. Wat een verademing om er met een derde partij over te kunnen praten, en niet zomaar een buitenstaander. Niet alleen heeft Maureen zoveel ervaring in het begeleiden van ouders in dezelfde situatie, zij bezit een enorme kennis van zaken omtrent de donorkind-problematiek. Zij is een bijzonder integere en warme persoonlijkheid waar wij meteen een klik mee kregen. Bovendien is ze een goede luisteraar en doortastend. We hebben een aantal sessies met Maureen doorgebracht waarin ze veel waardevolle informatie en inzicht heeft gegeven. Wat wij meegenomen hebben is een geruststelling dat alles uiteindelijk goed zal komen en dat heeft ons hoopvol gestemd op een goede afloop. Dit heeft ons moment om ‘uit te komen’ zeker bespoedigd. We hebben inmiddels het nieuws met onze kinderen gedeeld. We zijn Maureen zeer erkentelijk voor haar bijdrage in deze kwestie’.

 
MJ, vrouw (1949)

Begin januari 2017, kwam ik in contact met Maureen Davis. Vanaf de eerste minuut was er een klik. Er liepen twee heftige, emotionele gebeurtenissen door elkaar heen. Alleen kwam ik daar niet uit. Met behulp van Maureen, haar warme belangstelling, oprechtheid, directe manier van vragen stellen, het meedenken, de opstellingen, kwam ik weer heel sterk in mijn schoenen te staan. Hierdoor was ik in staat met mijn probleem naar buiten te treden. Lieve Maureen, dank je wel, ik had me geen betere coach kunnen wensen.

TB, man (1975)

Al laat ik het misschien niet altijd merken, ik ben erg blij met je begeleiding.
 

JH, vrouw (1983)

Ik heb het begeleidingstraject (augustus 2013 tot en met oktober 2014) als heel prettig ervaren. Ik kwam binnen met totale chaos van emoties, die ik niet aan bepaalde gebeurtenissen in mijn leven kon koppelen. In augustus 2013 kwam ik voor een eerste kennismaking. Je liet mij meteen welkom voelen. Zonder oordeel of commercieel belang luisterde jij naar mij. Het is duidelijk dat jij het beste voor hebt met mij (en ook met je andere cliënten).
Je methode spreekt mij aan. Het maken van een genogram was een belangrijke eerste stap. Dat hielp mij om me bewust te worden van mijn situatie en omstandigheden. Ook het tekenen van mijzelf in het verleden was doeltreffend. Ik ben blij dat ik nu weet waar bepaalde emoties vandaan komen.
In de frequentie om af te spreken liet je mij ook vrij. Ik was zeer sceptisch over een familieopstelling, vooral met lego Duplo poppetjes en met gekleurde vlakken als ondergrond voor bepaalde familie-onderdelen Maar door jouw techniek merkte ik al snel dat het zeer relevant en waardevol is.  Enig nadeel aan zo'n fijn contact is dat de band hecht wordt en ik het moeilijk vond om eerlijk te zijn en te zeggen dat ik (voorlopig) wil stoppen. Ik ben heel blij dat ik je hebt leren kennen en blij dat jij mij hebt geholpen. Ik ben er nog niet, dus wie weet kom ik nog weer bij je.
 

EvdB, vrouw (1942)

Over de Duplo-opstellingen: 'Ik háát die poppetjes, maar ze werken geweldig.'

JH, vrouw (1983)

Goedemorgen Maureen, bedankt voor het fijne gesprek maandag. Heeft me erg goed gedaan!

JvT, vrouw (1953)

Sinds 2 jaren bezoek ik Maureen Davis als coach. Dat ervaar ik als heel prettig. Met name de methodes die zij hanteert spreken mij zeer aan. Ik vind het altijd fijn een opdracht uit te voeren en samen te kijken wat daaruit voortkomt. Het leidt vaak tot mooie inzichten. Maureen is heel open en positief ingesteld. Zij kan goed luisteren en scherp opmerken. Naar mijn idee en – ervaring, heel belangrijke eigenschappen voor goede sessies. En dan vind ik het ook nog eens altijd gezellig om bij haar te zijn.
 

RJ, man (1940)

Maureen specializes in coaching people who are having difficulties going through mourning when a relationship has ended for whatever the reason might be. I am very very satisfied with Maureen and I think she can make a big difference. I highly recommend Maureen.

RJ, man (1940)

Ik wist niet wat ik moest verwachten van coaching. Een ex-vriendin is coach maar ik kon nooit uit haar verhalen begrijpen wat ze deed. Mijn ervaring vanaf de eerste minuut met Maureen Davis was bijzonder positief. Ik kwam met drie levensgrootte problemen en wist geen raad mee hoe ik de situaties moest aanpakken. Binnen vijf minuten vertelde zij mij hoe dat precies moest gebeuren. Ze vertelde wat haar werkwijze was en waar ik fout zat met mijn eigen puinhoop. Mevrouw Davis werkt vanuit haar eigen Zelf en een zeer hoog moreel standard. Ze nam de leiding over en gezien de verwarde toestand waarin ik verkeerde was dit zeer geruststellend. Langzamerhand krijg ik een grijp op de situatie en ze liep mij tijdens de analyses en zoeken naar oplossingen. Ze had veel suggesties waarvan veel waren onmiddellijk van toepassing. Ik ben zeer tevreden met de eindresultaten en zeer erkentelijk voor wat mevrouw Davis voor mij heeft gedaan.


 delen = helen